Sorarlar: Gardasim bisi lazim mi kardasim diye?

Bu sitede sana hep yok der...